DST-NL, Dyslexie Screening Test 
Dyslexie is een onzichtbare handicap, die helaas vaak te laat ontdekt wordt. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met dyslexie. Misschien bestaat het vermoeden dat uw kind dyslexie heeft, maar wilt u (nog) niet direct een groot onderzoek laten doen. In dat geval bestaat er de mogelijkheid om een Dyslexie Screening Test (DST) bij uw kind afnemen.  Met deze test kan snel bepaald worden hoe groot het risico is dat een kind dyslectisch is. Deze test leidt niet tot een dyslexieverklaring. De resultaten van de screening kunnen op school ingezet worden voor het opstellen van een gericht handelingsplan.

Boek

Volgt uit de screening dat de kans op dyslexie groot is en is een dyslexieverklaring gewenst, dan zal de volgende stap onderzoek door een psycholoog of orthopedagoog zijn. De Dyslexie Screening Test is geschikt voor kinderen en jongeren van 6,5 tot 16,5 jaar. Een kind moet wel minimaal een half jaar onderwijs in groep 3 hebben gehad. De test wordt individueel afgenomen via de pen-en-papiermethode. Dit duurt ongeveer 60 minuten. 

De DST-NL bestaat uit 11 subtests:
plaatjes en letters benoemen , kralen rijgen , woorden lezen, lichamelijke stabiliteit, klanksplitsing en letterverwisseling, twee minuten spelling, cijferreeksen achterwaarts, onzinwoorden lezen, één minuut schrijven, woordenschat, taalkundige begrippen.

Een dyslexieverklaring is in het basisonderwijs niet strikt noodzakelijk. Aan de hand van het Protocol leesproblemen en dyslexie, ontvangen kinderen op school gerichte ondersteuning.
In het voortgezet onderwijs is een dyslexieverklaring een voorwaarde voor het verstrekken van extra faciliteiten door scholen, zeker waar het gaat om vrijstellingen van examenonderdelen.